autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

metody motywowania pracowników
Mężczyzna

Metody motywowania pracowników – efekty

Motywacja pracowników w obecnych czasach jest bardzo ważną kwestią dla wielu firm. Jak wynika z licznych badań, zmotywowani pracownicy pracują więcej, rzadziej chorują i znacząco przyczyniają się do sukcesu firmy. Ale jakie metody motywowania pracowników można stosować i jaki rodzaj motywacji pracowników daje najlepsze efekty?

Co to jest motywacja pracowników?

Motywacja pracowników oznacza wykorzystywanie pozytywnych lub negatywnych bodźców i okoliczności w celu motywowania pracowników do utrzymywania, ulepszania, rozwijania lub zmiany zachowania.

Na motywację pracownika składają się indywidualne, aktualnie aktywne motywy lub motywy ludzkiego zachowania. Pracownicy działają w oparciu o wewnętrzną lub zewnętrzną motywację. Pracodawcy mają możliwość wpływania na obie formy motywacji za pomocą odpowiednich technik motywacyjnych.

Jak można motywować pracowników – motywacja zewnętrzna i wewnętrzna pracowników

Motywacja zewnętrzna rozwija się poprzez wpływy zewnętrzne. Mogą to być bodźce zarówno pozytywne, jak i negatywne. Przykładem może być wypłacenie premii za dobrze wykonane zadanie lub kara za niewykonanie czynności.

Motywacja wewnętrzna powoduje, że pracownik wykonuje zadanie dla niego samego, a chęć zrobienia tego jak najlepiej, wypływa z jego motywów wewnętrznych. Dzieje się tak, kiedy pracownik postrzega swoją pracę jako znaczącą, albo po prostu ją lubi i chce ją wykonywać dobrze.

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Wewnętrzne wyzwalacze motywacji pracowników obejmują:

– Osobowość,
– Emocje,
– Zwyczaje,
– Dominujące motywy.

Z kolei zewnętrzne to:

– Środowisko pracy,
– Predefiniowane cele,
– Pozytywne i negatywne zachęty,
– Zachowanie zwierzchników,
– Kultura korporacyjna,
– Struktura zespołu,
– Zachowanie współpracowników.

Korzyści z wewnętrznej motywacji pracowników

Pracownik, który jest zmotywowany wewnętrznie charakteryzuje się między innymi pragnieniami niezależności, dążeniem do rozwoju oraz chęcią do sensownej pracy. W związku z tym pracownicy ci chcą pracować nad swoimi zadaniami w jak najbardziej autonomiczny sposób i dalej się rozwijać w tym procesie.
Pracownicy motywowani wewnętrznie wykonują swoją pracę, bo chcą. Są to osoby myślące samodzielnie, kreatywne i wytrwałe w obliczu wyzwań. Zdecydowanie działają znacznie lepiej niż ich współpracownicy zmotywowani zewnętrznie lub nawet zdemotywowani.

Zewnętrzna motywacja pracowników

Metody motywowania pracowników, takie jak na przykład nagrody pieniężne, mogą mieć krótkoterminowy pozytywny wpływ na wyniki pracowników. Perspektywa nagród lub konsekwencji ma przede wszystkim motywować pracowników, którzy wykonują proste, rutynowe zadania, mają konkretne cele lub wiedzą dokładnie, co mają zrobić, aby otrzymać nagrodę.

Jednak podczas wykonywania jakichkolwiek innych czynności, takie metody mogą przynosić skutki zupełnie odwrotne do zamierzonych. Wywieranie jakiejkolwiek presji na pracownikach, zdecydowanie ogranicza ich kreatywność.
Zewnętrzna motywacja pracownika powinna mieć miejsce tylko jako uzupełnienie motywacji wewnętrznej.