autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

zarządzanie magazynem
Logistyka

Na czym polega zarządzanie magazynem?

Zarządzanie magazynem to czuwanie nad prawidłowym rozmieszczeniem towarów znajdujące się na magazynie oraz kontrola nad obrotem magazynowym.

Kto zarządza magazynem?

Magazynem zarządza firma będąca właścicielem obiektu. Wszystkie obowiązki spoczywają na kierowniku magazynu, a są nimi:
– dbanie o bezpieczeństwo towaru i odpowiednie jego przechowywanie,
– czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników oraz podział pracy,
– planowanie rozładunku załadunku towarów magazynowanych,
– zarządzanie ludźmi na różnych stanowiskach.

Zarządzanie magazynem – jak je usprawnić?

Aby skutecznie zarządzać magazynem należy stosować się do kilku ważnych zasad, którymi są:
* dostosowanie strategii do potrzeb – magazyny różnią się od siebie liczbą zamówienia oraz ilością personelu, a także powierzchnią. Elementy te mają wpływ na jego zarządzanie:
– jeśli ilość zamówień dziennie nie przekracza 50, zespół liczy 5 osób a powierzchnia magazynu do 500 m² wówczas każde z zamówień może być kompletowana oddzielnie, a pracownicy pełnić mogą różne funkcje,
– powyżej 50 zamówień kompletować powinno się seria zamówień, a osoby w zespole powinny mieć swoje określone funkcje,
– jeżeli liczba zamówień jest większa niż 1000 dziennie warto zautomatyzować magazyn,
– podczas aktywności, która zwiększa się okresowo praktycznym rozwiązaniem będzie outsourcing logistyczny.
* przeprowadzanie kontroli jakości, by zminimalizować błędy w zamówieniach – kontrola jakości na każdym ważnym etapie ograniczy liczba błędów w zamówieniach. Warto do tego użyć skanera weryfikującego liczbę zgodności produktów podczas ich pakowania,
* strukturyzacja przestrzeni magazynu – tutaj pomogą adresowanie produktów oraz wyznaczania ścieżek logistycznych doprowadzających produkty to konkretnych strefy w magazynie,
* uporządkowanie produktów według klas logistycznych – uporządkowanie towarów skróci czas etap logistycznych i usprawni zarządzanie magazynem,
* poprawienie środowiska pracy dzięki sprzętom – wyposażenie magazynu w nowoczesne technologie i sprzęt poprawi środowisko pracy,
* określenie zadań pracowników – przypisanie pracowników do poszczególnych etapów pracy magazynu usprawni praca,
* stworzenie strefy dużej rotacji – produkty często zamawiane i pobierane dobrze ulokować w specjalnej strefie znajdującej się w pobliżu strefy odbioru, dostaw oraz pakowania i wysyłki,
* jednoczesne przygotowywanie zamówień zawierających te same produkty – analiza wpływających zamówień może usprawnić pracę magazynu. Przygotowywanie w tym samym czasie tych samych produktów do wysyłki skrócić czas kompletowania poszczególnych paczek.