autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

koszty magazynowania
Logistyka

Czym są koszty magazynowania i co wchodzi w ich skład?

Głównymi celami osoby odpowiedzialnej za zarządzanie logistyczne jest obniżenie kosztów magazynowania oraz wzrost profitów przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć cele należy przeprowadzić dokładną analizę i znaleźć obszary, które generują koszty.

Podział kosztów logistycznych

Koszty logistyczne można podzielić na trzy główne kategorie, którymi są:
– koszty zaopatrzenia – powstają podczas składania zamówień u dostawców,
– koszty magazynowania – związane są z transportem, obsługą ładunków oraz zarządzaniem gospodarką magazynową,
– koszty dystrybucji – uzależnione są od czynników zewnętrznych jakimi jest, np. cena paliwa.

Co zaliczamy do kosztów magazynowania?

Do kosztów magazynowania zaliczamy następujące obszary:
* Powierzchnia magazynowa, w której skład wchodzą:
– wynajem lub budowa nieruchomości,
– kapitał przeznaczony na dokonanie inwestycji magazynowej,
– koszty związane z renowacją i utrzymaniem obiektu,
– koszty obejmujące ubezpieczenie budynku, pracowników oraz wyposażenia i magazynowanych towarów,
– wydatki związane z podatkiem od nieruchomości,
* koszty wyposażenia magazynu, którymi są:
– maszyny przeładunkowe oraz narzędzia,
– półki przemysłowe znajdujące się w magazynie,
– system zarządzania magazynem,
* koszty związane z personelem, a są nimi:
– wydatki na ubrania robocze,
– pensje, koszty administracyjny, premie,
* koszty dotyczące przechowywania ładunków, w których skład wchodzą:
– koszty wynikające z przetrzymywania produktów w magazynie,
– opłaty dotyczące ubezpieczenia towarów,
– wydatki na prąd, wodę, ogrzewanie, internet oraz usługi sprzątania,
* koszty wynikające z błędów w magazynowaniu, a są nimi:
– brak możliwości sprzedania towaru,
– uszkodzenie ładunków podczas przechowywania,
– niezgodność ilości materiałów w magazynie,
– przechowywanie materiałów tracących swoją wartość.

Czynniki wpływające na koszty magazynowania

Na koszty magazynowania mają wpływ następujące czynniki:
* liczba przechowywanych materiałów – duża ilość składowanych zamówień oraz rosnąca liczba osób obsługujących magazyn generuje większe koszty,
* rozmiar ładunku – ma wpływ na sposób organizacji magazynu. Często trzeba zainwestować w odpowiednie rozwiązania, które ułatwiają magazynowanie towarów,
* Sezonowość i popyt – zwiększający się popyt w określonych porach roku może powodować problemy z obsługą zwiększonej ilości zamówień,
* kompletacja zamówień – ma wpływ na wyposażenie magazynu oraz jego urządzenie,
* położenie magazynu – ważny wpływ na koszty magazynowania ma lokalizacja magazynu. Im bliżej miasta jest on położony tym cena gruntów jest wyższa.