autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

technologie transportowe
Transport

Jakie są nowoczesne i tradycyjne technologie transportowe?

Transport od lat był bardzo ważny w wielu ludzkich działaniach, tak samo jest również i dzisiaj. Jest on nierozerwalnie związany z każdą dziedziną działalności gospodarczej i nie tylko. Transport wciąż się rozwija i obok starych technologii transportowych pojawiają się również te najbardziej nowoczesne.

Czym są technologie transportowe?

W zasadzie transport jest dzisiaj wszechobecny. Najczęściej zdarza się, że dany ładunek zostaje przemieszczony jednym rodzajem transportu, ale też i coraz częściej na jego mobilność ma wpływ kilka rodzajów. Dzięki temu towary przewożone są coraz szybciej, bezpieczniej i przeróżnymi środkami. W dystrybucji międzynarodowej zastosowano konteneryzację, która spowodowała, że dzięki zastosowaniu jednej jednostki ładunkowej na całej trasie mniejsze zrobiły się koszty manipulowania danym towarem. Ponadto znacznie zmniejszono możliwość uszkodzenia go lub kradzieży.
Technologie transportowe podzielić można na technologie transportu wewnętrznego, które pozwalają na załadunek i rozładunek, oraz technologie transportu zewnętrznego, dzięki którym ładunek jest przewożony czy przesyłany z miejsca A do punktu B.

Jakie są technologie transportowe wewnętrzne?

W obszarze funkcjonowania danego centrum logistycznego towary są przemieszczane przy pomocy rożnego rodzaju technologii transportu wewnętrznego. Należą do tych technologii następujące urządzenia:
wózki transportowe, dźwigi, dźwignice, suwnice, przenośniki, manipulatory, żurawie, wozy podnośnikowe, podajniki różnego rodzaju, zbiorniki na wodę.
Ponadto dużą rolę spełnia też dany osprzęt pomocniczy i tutaj wyliczyć można: drabiny, pojemniki na odpady, zawiesia, osprzęt do wózków widłowych.

Technologie transportowe zewnętrzne

Centra logistyczne biorą pod uwagę trzy podstawowe kryteria, które mają wpływ na dobór odpowiedniego środka transportu dla danego ładunku. Są to: masa ładunku, jego rodzaj oraz skład i jego właściwości.
Od tego zależy czy dany transport będzie odbywał się według technologii:
– zunifikowanej, czyli znormalizowanej,
– specjalizowanej, czyli wykorzystując możliwości i technologie przy ładunkach o niestandardowych wymiarach czy składzie,
– uniwersalnej, czyli dotyczącej przewozu ładunków sztukowych, w przypadku, których załadunek i rozładunek będzie odbywał się ręcznie.
Najczęściej technologie transportowe zewnętrzne, dotyczące transportu krajowego, obejmują tylko jeden rodzaj transportu. Przy transporcie międzynarodowym takich środków transportu może być więcej niż jeden.