autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

transport drobnicowy
Transport

Czym jest transport drobnicowy i jak działa?

Transport drobnicowy jest to przewóz niewielkich ładunków o różnych, nieregularnych kształtach i opakowaniach, które nie zapełniają całego pojazdu lub kontenera. Cechą transportu drobnicowego jest rozproszenie nadawców i odbiorców przesyłek co komplikuje organizacje transportu oraz wydłuża jego czas.

Działanie transportu drobnicowego

Firma realizująca transport drobnicowy dzieli kraj na województwa lub regiony. W podległych regionach oddziały lub partnerzy odbierają przesyłki od klientów i zawożą je do magazynu lokalnego. Następnie przesyłki wjeżdżają linią drobnicowa do magazynu. Przesyłki magazynie są segregowane i z magazynu wyruszają w dalszą drogę do innego kraju lub innego magazynu, a następnie do odbiorców.
Transportem drobnicowym nie wolno przewozić zwierząt, żywych roślin, broni, materiałów wybuchowych, towarów ponadgabarytowych oraz towarów z krótkim terminem ważności, wyrobów jubilerskich, farmaceutycznych, a także towarów niebezpiecznych.

Zagrożenia przesyłek drobnicowych

W przypadku ładunków drobnicowych towary mają różne kształty oraz opakowania i narażone są na zniszczenia. Najczęstszymi zagrożeniami są uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne oraz inne.
Ważną rolę w transporcie drobnicowe ma ubezpieczenie towarów i odpowiednie opakowanie oraz oznakowanie i zabezpieczenie.
Zagrożeniem przesyłek drobnicowych może być też załadunek towaru na inne auto liniowa, co skutkować może dotarciem towaru do innego magazynu centralnego lub lokalnego.

Jak zabezpieczyć towar drobnicowy?

Najczęściej produkty łączy się w jeden ładunek. Pozwala to zabezpieczyć opakowanie przed zniszczeniem i zmniejsza czas rozładunku i załadunku. Towar drobnicowy umieszczony jest na paletach lub kontenerach zależności od jego ilości.
Transport drobnicowy warto jest ubezpieczyć aby mieć gwarancję, że w razie jego zniszczenia otrzymamy odszkodowanie.

Koszty transportu drobnicowego

Firmy transportowe samodzielnie ustalają stawki swoich usług według wagi oraz gabarytu paczek. Ma to na celu określenie ile dana paczka zajmie miejsca w przestrzeni ładunkowej oraz ile masy pojazdu wykorzysta.
Do kosztów transportu drobnicowego wliczają się usługi dodatkowe jakimi są: usługa express oraz koszty celne, a także koszty wynikające z miejsca odbioru i rozładunku towarów.

Wady i zalety transportu drobnicowego

Do wad transportu drobnicowego zalicza się:
– podatność na uszkodzenia i zniszczenia towarów,
– niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej lub magazynowej,
– czasochłonny proces załadunku i rozładunku.
Do zalet transportu drobnicowego zalicza się:
– korzystną cenę,
– brak konieczności magazynowania towarów,
– transport spełniający pogrzeby,
– płynność w wyborze terminu dostawy.