autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

operator wózka widłowego
Mężczyzna

Jakie zadania ma operator wózka widłowego?

Należy mieć świadomość, że praca operatorów wózków widłowych tylko z pozoru może wydawać się błahym zadaniem. Co dokładnie należy do obowiązków osób pracujących na wspomnianym stanowisku pracy? Jakie zadanie ma operator wózka widłowego?

Kim dokładnie jest operator wózka widłowego?

W najprostszym możliwym ujęciu operatorem wózka widłowego nazywamy osobę, która zajmuje się obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że obecnie możemy wyróżnić aż trzy kategorie wspomnianych pojazdów. Nie tylko będą one różniły się między sobą, ale również wymagają ukończenia przez osobę zainteresowaną kursu na odpowiednim poziomie czy zdania egzaminu państwowego przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego.

Jakie są najważniejsze obowiązki operatorów wózków widłowych?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obowiązki operatorów wózków widłowych będą przede wszystkim uzależnione od zapisów w umowie o pracę, a także wymagania pracodawców. Oczywiście wymogi mogą różnić się, a także wyglądać zupełnie inaczej w zależności od polityki czy wielkości przedsiębiorstwa. Należy mieć świadomość, że wymagania i obowiązki mogą także różnić się ze względu na rodzaj wózków, jaki jest obsługiwany przez poszczególnych pracowników.

Obowiązkiem operatorów wózków widłowych jest przede wszystkim bezpieczna i prawidłowa obsługa pojazdu, która będzie wykonywana zgodnie z instrukcją. Do zadań pracowników na omawianym stanowisku należy także zaliczyć transport ładunków, załadunek i rozładunek towarów czy wymiana butli gazowej. Operator powinien także dbać o stan techniczny obsługiwanego pojazdu. Zadaniem pracowników będzie również dbanie o bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zasad BHP.

Jak wyglądają codzienne obowiązki operatorów wózków widłowych?

Warto mieć świadomość, że każdy dzień operatorów wózków widłowych zaczyna się od bardzo dokładnego sprawdzenia sprawności nie tylko układów, ale również mechanizmów wózka widłowego. Należy do nich zaliczyć układ hamulcowy, kierowniczy, napędowy czy mechanizm podnoszenia.

W kolejnym etapie pracownik powinien skontrolować wskazania poszczególnych urządzeń kontrolnych oraz pomiarowych. Oznacza to w najprostszym możliwym ujęciu sprawdzenie sygnału dźwiękowego czy stanu naładowania akumulatorów.

Oczywiście wszystkie obserwacje operatora związane ze stanem technicznym wózka widłowego muszą być zapisane w książce obsługi jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Można przystąpić do pracy tylko i wyłącznie wtedy, gdy wynik omówionych oględzin będzie pozytywny.

W przypadku, gdy jednak wynik oględzin będzie negatywny, zadaniem operatora będzie odnotowanie wszystkich uwag. Pracownik powinien także zwrócić się do pracodawcy z prośbą o usunięcie awarii.