autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

projekt logistyczny
Logistyka

Czym jest projekt logistyczny i jakie są jego fazy?

Projekt logistyczny jest jednorazowym przedsięwzięciem trwającym kilka dni lub kilka lat. Służy do osiągnięcia celu jakim jest usprawnienie procesów przepływów ładunków i ma określony termin rozpoczęcia i zakończenia. Po wykonaniu projektu ludzie oraz zasoby powracają do swojej codziennych czynności.

Etapy projektu logistycznego

Realizacją projektu można podzielić na pięć faz, którymi są:
* opis projektu – w tym etapie określa się zakres projektu oraz jego budżet i czas realizacji,
* narzędzia i sposób realizacji projektu – tu określa się sposób wykonania projektu oraz organizacji pracy. Zdecydować należy z jakich narzędzi będziemy korzystać, jakie są dostępne zasoby oraz które z osób będą pracować nad projektem,
* planowanie projektu – w tym etapie planowane są wszystkie czynności, terminy oraz delegacja środków finansowych,
* realizacja – w tej fazie pracownicy realizują plan projektu. Na prawidłowe wykonanie tego etapu wpływają dwie poprzednie fazy,
* podsumowanie – tutaj podsumowuje się projekt i potwierdza czy jest on zgodny z oczekiwaniami oraz porównuje wyniki rzeczywiste z wynikami zamierzonymi.

Co wziąć pod uwagę przygotowując projekt logistyczny?

Podczas przygotowywania projektu logistycznego trzeba wziąć pod uwagę jego typ, wielkość oraz osobowość prawną. Duży wpływ na projekt mają stosowane w firmie koncepcję zarządzania, struktura procesu produkcyjnego oraz formy organizacji produkcji.
Projekt logistyczny łączy ze sobą inżynierię oraz zagadnienia związane z przemieszczeniem materiału i danych. Przygotowywanie projektu jest procesem wieloetapowym w którym posłużyć można się wiedzą ekspertów od zarządzania oraz aspektów matematycznych i technicznych.

Metody tworzenia projektu logistycznego

Metodą, która ułatwi przygotowanie projektu jest modelowanie symulacyjne lub optymalizacyjne.
Modele symulacyjne polegają na stworzeniu systemu i wykonaniu na nim eksperymentów, które pozwalają zrozumieć funkcjonowanie i trudności jakie można napotkać podczas pracy.
Modele optymalizacyjne polegają na wyznaczeniu najlepszego rozwiązania i wdrożenie go w życie.
Projektowanie wykonać można w sposób równoległy, który sprawdza się gdy mamy napięte terminy, szeregowy, który nie ma ograniczeń czasowych.

Od czego zależy sukces projektu?

Sukces projektu zależy od zaufania oraz porozumienia pomiędzy zespołem, który go tworzy i nim zarządza. Ważne jest prawidłowe wytyczenie celów projektu oraz szczegółowe określenie jego ram i ograniczeń.
Kierownictwo musi czuwać nad postawą i zaangażowaniem swoich podwładnych oraz powinno szybko reagować w razie problemów i kryzysów.