autosezam.pl

autosezam.pl – motoryzacja, mechanika

firmy transportowe
Motoryzacja

Firmy transportowe i ich przestrzenie aktywności

Firmy transportowe można podzielić łatwo ze względu na specyfikę środowiska ich aktywności. Środowisko ich działania determinuje bowiem zarówno dostępność danego rodzaju transportu, jak i przydatność dla różnych dziedzin gospodarki.

Transport drogowy

Jest to najpopularniejsza i najdostępniejsza od wielu lat gałąź transportu.
Firmy transportu drogowego, inaczej zwanego kołowym, wykonują przewozy towarów i osób pojazdami o bardzo zróżnicowanej wielkości i tonażu. Dzięki ogromnej elastyczności i naturalnym możliwościom dostosowywania się do aktualnego zapotrzebowania rynku, niektóre z tych firm wyspecjalizowały się w przewozach dla wąskiego grona klientów.
Przykładem takich wyspecjalizowanych przewoźników drogowych są firmy przewożące produkty świeże i mrożone (chłodnie), duże tafle szkła (naczepami typu inloader) lub produkty ciekłe (cysterny). Według szacunków w Polsce istnieje obecnie ponad 200 tysięcy różnej wielkości firm transportu drogowego, co świadczy zarówno o ogromnym zapotrzebowaniu jak i braku rozsądnej alternatywy dla tego rodzaju przewozów.

Transport szynowy

Firmy transportowe realizujące przewozy szynowe to przede wszystkim operatorzy kolejowi. Firm tego typu jest w poszczególnych krajach stosunkowo niewiele, co wynika zarówno z konieczności wykorzystywania drogiej i rozległej infrastruktury, jak i z faktu, że w dużej liczbie krajów transport szynowy skoncentrowany jest w gestii przewoźników narodowych.
Transport kolejowy towarów ma znaczenie głównie na większych odległościach, przynajmniej kilkaset kilometrów i dla towarów masowych lub o dużych gabarytach, np. kontenerów. W niektórych regionach jednak, przewoźnicy szynowi mają duży udział w lokalnych przewozach osób.

Transport wodny

Firmy transportowe realizujące przewozy morskie lub rzeczne, zwane inaczej armatorami, działają zazwyczaj w środowisku międzynarodowym. W wyniku systematycznie rosnącej ładowności i pojemności statków morskich, a zwłaszcza oceanicznych, firmy te reprezentują często ogromny potencjał przewozowy i są przedsiębiorstwami zatrudniającymi tysiące osób w wielu krajach. Natomiast rola firm transportu rzecznego / jeziornego jest raczej marginalna i pełni funkcje uzupełniające.

Transport powietrzny

Transport powietrzny, inaczej zwany lotniczym, wykonywany jest w dużej mierze przez narodowe linie lotnicze poszczególnych krajów świata. Jednak w wyniku szybkiego rozwoju tego rodzaju transportu, coraz więcej firm prywatnych wkracza do tego sektora, zwłaszcza przy lotach krótko- i średniodystansowych.
Chociaż przewozy lotnicze towarów nie są jeszcze bardzo rozpowszechnione, ich znaczenie szybko rośnie i pojawiają się na rynku wciąż nowe firmy wyspecjalizowane w lotniczym transporcie towarów.